Algemene informatie over coronavirus (COVID-19)

Sinds december 2019 verspreid het coronavirus zich. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere      verspreiding van het virus tegen te gaan.

===================================================

Algemene informatie coronavirus Trefpunt Duistervoorde.

Het is zover!

Trefpunt Duistervoorde opent haar deuren weer.
De deuren gaan nog niet wagenwijd open maar op een kiertje, want we beginnen mondjesmaat met onze activiteiten; dit natuurlijk volgens de geldende richtlijnen.

Op maandag 13 juli a.s. starten we met het dagelijkse koffiedrinken van  10.00 tot 11.00 uur.
De dag erna, dinsdag 14 juli om 14.30 uur, beginnen ook weer de wekelijkse Jeu de Boules activiteiten voor de bestaande groep.

Wat hebben we u gemist!

Hieronder treft u de richtlijnen aan voor de anderhalve meter maatregelen binnen Trefpunt Duistervoorde.
We doen ons best om de gezondheid en veiligheid van onze gasten en vrijwilligers te waarborgen en hiermee de risico’s op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen.

A:  Het bezoek in het gebouw

 • We staan voor u klaar! Het bezoek verloopt misschien een beetje anders dan u van ons gewend bent. Dit lichten we hieronder kort toe:
 • Bij binnenkomst wordt u ontvangen door onze vrijwilliger, zij/hij zal u een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Dit is een verplichting van de overheid. We willen u verzoeken om deze vragen eerlijk te beantwoorden. Dankzij het controlegesprek kunnen en mogen wij u verwelkomen.
  Deze vragen zijn:
 • Heeft u in de afgelopen 24 uur één of meerdere van deze klachten gehad? (namelijk: hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten)
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 • Mocht u op één of meer van deze vragen ja antwoorden, dan verwelkomen we u graag een andere keer. Bij twijfel over uw gezondheid behouden wij ons het recht voor u te weigeren.
 • Vervolgens brengen we u naar uw tafel. U mag uw jas over de stoel hangen.
 • De vrijwilliger zal u verzoeken zo veel mogelijk aan tafel te blijven zitten. Indien u toch gebruik wenst te maken van het toilet dan dient u de aanwijzingen te volgen van de vrijwilliger.
 • Er is een aparte in- en uitgang. Bij vertrek dient u dus de route te lopen naar de uitgang.

Er is een Coronaprotocol gemaakt voor het bezoek in ons gebouw,

Coronaprotocol Trefpunt Duistervoorde vs 1

 

B:  Het deelnemen aan Jeu de Boules

 • Ook hier staan voor u klaar! Het bezoek verloopt misschien een beetje anders dan u van ons gewend bent. Dit lichten we hieronder kort toe:
 • Bij aankomst wordt u ontvangen door onze vrijwilliger, zij/hij zal u een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Dit is een verplichting van de overheid. We willen u verzoeken om deze vragen eerlijk te beantwoorden. Dankzij het controlegesprek kunnen en mogen wij u verwelkomen.
  Deze vragen zijn:
 • Heeft u in de afgelopen 24 uur één of meerdere van deze klachten gehad? (namelijk: hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten)
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 • Mocht u op één of meer van deze vragen ja antwoorden, dan verwelkomen we u graag een andere keer. Bij twijfel over uw gezondheid behouden wij ons het recht voor u te weigeren.
 • Vervolgens bent u van harte welkom en volgt u onderstaand protocol alsmede de aanwijzingen van de vrijwilliger.

Ook voor Jeu de Boules is een eigen Corona Protocol gemaakt, waarbij ook een bijlage van het NOC/NSF van toepassing is.

Protocol verantwoord sporten Jeu de Boules bij Trefpunt Duistervoorde
Bijlage A……nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v5

 

Maand-agenda

I.v.m. de Corona crisis werkt de maandagenda momenteel NIET!
Als de activiteiten (deels)herstart worden dan zal de agenda ook bijgewerkt worden.

Hier kunt u de agenda bekijken van de huidige en de lopende maand.
De agenda wordt in een nieuw tabblad geopend.
Als u dit tabblad sluit keert u weer op deze pagina terug.

U klikt hier voor de agenda van de huidige maand.

En hier klikt u voor de agenda van de volgende maand.

 

Nadat er nieuwe maand pagina’s op de site gezet zijn, kan het voorkomen
dat er, na het openen van de link, nog steeds de oude maand tevoorschijn komt.

Dit kan verholpen worden door, als de maand-pagina geopend is Ctr-F5 in te geven.
Door middel van deze toets combinatie zal de pagina dan ververst worden.