Activiteiten

03-08-2022

Elke dag van de maand (ook op zon- en feestdagen) is er ’s ochtends koffiedrinken van 10.00 tot 11.00 uur.
 
Elke maandag
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
‘s ochtends Koersbal  09.30 – 11.30 uur
’s middags Biljarten  14.00 – 16.00 uur
’s middags ” Het Café “ 15.00 – 16.30 uur
’s middags Gymnastiek 14.15 – 15.00 uur
Elke dinsdag
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
’s ochtends Bezige Handen  09.30 – 11.30 uur
Lunchtijd Gezamenlijke lunch
(Alleen middels opgave vooraf….zie onderaan deze pagina)
11.30 – 13.30 uur
’s middags Jeu de Boules 14.00 – 16.00 uur
’s middags
Klaverjassen.
Ook mogelijkheid voor jokeren, bridgen, schaken bij voldoende deelname. 
14.00 – 16.00 uur
Elke woensdag
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
’s ochtends Jeu de Boules 10.00 – 11.30 uur
Elke 3e woensdag v.d. maand  Vraagbaak 10.00 – 11.30
’s middags Spellenmiddag
sjoelen, rummicub, schaken  kaarten ( o.a. klaverjassen, jokeren,bridgen)  etc 
14.00 – 16.00 uur
Alléén op:
07-09-2022
19-10-2022
30-11-2022
Samen Eten
(Alleen middels opgave vooraf….zie onderaan deze pagina)
11.30 – 14.00 uur
Elke donderdag
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
’s ochtends Bezige Handen 09.30 – 11.30 uur
’s ochtends Samen zingen  10.30 – 11.30 uur
’s middags Biljarten 14.00 – 16.00 uur
Elke 2e donderdag
’s middags Bingo  14.00 – 16.00 uur
 
Vrijdags 
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
’s ochtends Bloemschikken  ( alleen in de even weken)    10.00 – 11.30 uur
     
Elke zaterdag ( ook op zon- en feestdagen)  
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
     
Elke zondag ( ook op zon- en feestdagen)  
’s ochtends  Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur

** Samen Lunchen is vooraf opgeven bij buurtmaker Marleen Klunder ( 06-53383013)

** Samen eten is vooraf opgeven bij Riet Kleverwal (tel. 06 1041 6438, e-mail: mtlkleverwal@gmail.com)