Activiteiten

Nieuw op de donderdagmiddag Creatieve middag/schilderen” en op de maandag en donderdag ” Koken en Eten

 

Elke dag van de maand (ook op zon- en feestdagen) is er ’s ochtends koffiedrinken van 10.00 tot 11.00 uur.
 
Elke maandag
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
‘s ochtends Koersbal  09.30 – 11.30 uur
Samen koken 
( oneven weken)
Koken en Eten 11.00 ………………
’s middags Biljarten  14.00 – 16.00 uur
’s middags ” Het Café “ 15.00 – 16.30 uur
’s middags Gymnastiek 14.00 – 15.00 uur
Elke dinsdag
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
’s ochtends                 *** BezigeHanden (handwerken)  09.30 – 11.30 uur
Lunchtijd                         * Gezamenlijke lunch 11.30 – 13.30 uur
’s middags                  *** Jeu de Boules 14.00 – 16.00 uur
’s middags
Klaverjassen. 14.00 – 16.00 uur
Elke woensdag
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
’s ochtends                 *** Jeu de Boules 10.00 – 11.30 uur
Elke 3e woensdag v.d. maand  Vraagbaak 10.00 – 11.30
Alléén op:                     **

In 2023 is Samen Eten op elke 1e woensdag van de maand

Samen Eten
(Alleen middels opgave vooraf….zie onderaan deze pagina)
11.30 – 14.00 uur
’s middags Spellenmiddag
sjoelen, rummicub,  kaarten ( o.a. klaverjassen, jokeren,)  etc 
14.00 – 16.00 uur
Elke donderdag
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
’s ochtends                 *** Bezige Handen ( Handwerken) 09.30 – 11.30 uur
’s ochtends Samen zingen  10.30 – 11.30 uur
Lunchtijd                         * Gezamenlijke lunch 11.30 – 13.30 uur
’s middags Creatieve middag/schilderen
(elke 1e,2e en 3e v,d, maand)
14.00 – 16.00 uur
’s middags Biljarten 14.00 – 16.00 uur
Samen koken
( even weken)
Koken en Eten 16.00…………………
Elke 2e donderdag
’s middags Bingo  14.00 – 16.00 uur
 
Vrijdags 
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
’s ochtends               *** Bloemschikken  ( alleen in de even weken)    10.00 – 11.30 uur
     
Elke zaterdag ( ook op zon- en feestdagen)  
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
     
Elke zondag ( ook op zon- en feestdagen)  
’s ochtends  Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur

* Informatie over “Samen Lunchen en ook Koken & Eten”  kunt u krijgen bij buurtmaker Marleen Klunder ( 06-53383013)

** Samen eten is vooraf opgeven bij Riet Kleverwal (tel. 06 1041 6438, e-mail: mtlkleverwal@gmail.com)

***  Vooraf even aanmelden