Activiteiten

    10-10-2021

Elke dag van de maand (ook op zon- en feestdagen)
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
 
Elke maandag
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
‘s ochtends Koersbal 09.30 – 11.30 uur
’s middags Biljarten 14.00 – 16.00 uur
’s middags ” Het Café “ 15.00 – 16.30 uur
’s middags Gymnastiek 14.15 – 15.00 uur
Elke dinsdag
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
’s ochtends Bezige Handen 09.30 – 11.30 uur
’s middags Jeu de Boules 14.00 – 16.00 uur
’s middags
Klaverjassen, jokeren, bridgen, schaken 14.00 – 16.00 uur
Elke woensdag
’s middags Spellenmiddag
sjoelen, rummicub, schaken  kaarten ( o.a. klaverjassen, jokeren,bridgen)  etc
14.00 – 16.00 uur
 
Elke donderdag
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
’s ochtends Bezige Handen 09.30 – 11.30 uur
’s ochtends Samen zingen 10.30 – 11.30 uur
’s middags Biljarten 14.00 – 16.00 uur
Elke 2e donderdag
’s middags Bingo  14.00 – 16.00 uur
 
Vrijdags om de week
’s ochtends Bloemschikken              10.00 – 11.30 uur