Activiteiten

    22-06-2021

***   Bingo en Bloemschikken start pas op een latere datum

Elke dag van de maand (ook op zon- en feestdagen)
’s ochtends Koffiedrinken 10.00 – 11.00 uur
 
Elke maandag
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
‘s ochtends Koersbal 09.30 – 11.30 uur
’s middags Gymnastiek 14.15 – 15.00 uur
Elke dinsdag
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
’s ochtends Bezige Handen 09.30 – 11.30 uur
’s middags Jeu de Boules 14.00 – 16.00
’s middags
Klaverjassen 14.00 – 16.00 uur
Elke woensdag
’s middags Spellenmiddag
(o.a. sjoelen, rummicub, kaarten etc )
14.00 – 16.00 uur
 
Elke donderdag
Hele dag Inloop en ontmoeting 10.00- 16.00 uur
’s ochtends Bezige Handen 09.30 – 11.30 uur
’s ochtends Samen zingen 10.00 – 11.30 uur
Elke 2e donderdag
’s middags Bingo                                     ***          14.00 – 16.00 uur
 
Vrijdags om de week
’s ochtends Bloemschikken                      ***                 10.00 – 11.30 uur