Corona

Corona informatie Trefpunt Duistervoorde.

21-03-2022

Samen verder: adviezen voor iedereen

De Corona versoepelingen zijn een feit, maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten.  Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken.


Huisregels om verspreiding coronavirus te beperken

 • Was vaak en goed uw handen met water en zeep.
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter afstand blijft een veilige afstand
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Klachten? Blijf thuis en doe een test.
 • Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog
 • Heeft u een positieve testuitslag? Dan gaat u in isolatie.


 • Heeft u een positieve testuitslag? Dan gaat u dus in isolatie.
 • Als een bezoeker positief is dan dient contact opgenomen te worden met de coördinator van de groep.
  De coördinator informeert dan de overige bezoekers.
 • Als een vrijwilliger positief is dan informeert deze vrijwilliger de bezoekers van de betreffende groep

Registratie gasten

Trefpunt Duistervoorde zal de registratieplicht van haar gasten verplicht blijven stellen.
De daartoe aanwezige documenten dienen dus bij iedere activiteit bijgewerkt te worden.