Corona

Informatie coronavirus Trefpunt Duistervoorde.

Algemeen
Volg het RIVM voor de meest recente updates en volg het journaal. Het kan verleidelijk zijn om alles       continu te volgen, maar rust en ontspanning zijn ook belangrijk. Kies een vast moment waarop je de        laatste updates leest, zoals dagelijks het 20h journaal kijken.

Trefpunt Duistervoorde
Hieronder treft U de maatregelen aan binnen Trefpunt Duistervoorde.
We doen ons best om de gezondheid en veiligheid van onze gasten en vrijwilligers te waarborgen en
hiermee de risico’s op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen.

A: Het bezoek in het gebouw
We staan voor u klaar! Het bezoek verloopt misschien een beetje anders dan u van ons gewend bent.
Dit lichten we hieronder kort toe:

Bij binnenkomst wordt u ontvangen door onze vrijwilliger, zij/hij zal u een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Dit is een verplichting van de overheid. We willen u verzoeken om deze vragen eerlijk te
beantwoorden. Dankzij het controlegesprek kunnen en mogen wij u verwelkomen.

  Deze vragen zijn:

 • Heeft u in de afgelopen 24 uur één of meerdere van deze klachten gehad? (namelijk: hoesten,
  neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten)
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen     contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 • Mocht u op één of meer van deze vragen ja antwoorden, dan verwelkomen we u graag een andere keer. Bij twijfel over uw gezondheid behouden wij ons het recht voor u te weigeren.

Vervolgens brengen we u naar uw tafel. U mag uw jas over de stoel hangen.
De vrijwilliger zal u verzoeken zo veel mogelijk aan tafel te blijven zitten. Indien u toch gebruik wenst te maken van het toilet dan dient u de aanwijzingen te volgen van de vrijwilliger.
Er is een aparte in- en uitgang. Bij vertrek dient u dus de route te lopen naar de uitgang.

Dit is het Coronaprotocol van Trefpunt Duistervoorde

B: Het deelnemen aan Jeu de Boules

Ook hier staan wij voor u klaar! Het bezoek verloopt misschien een beetje anders dan u van ons gewend bent. Dit lichten we hieronder kort toe:

Bij aankomst wordt u ontvangen door onze vrijwilliger, zij/hij zal u een aantal vragen stellen over uw
gezondheid. Dit is een verplichting van de overheid. We willen u verzoeken om deze vragen eerlijk te
beantwoorden. Dankzij het controlegesprek kunnen en mogen wij u verwelkomen.

Deze vragen zijn:

 • Heeft u in de afgelopen 24 uur één of meerdere van deze klachten gehad? (namelijk: hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten)
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen
  contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Mocht u op één of meer van deze vragen ja antwoorden, dan verwelkomen we u graag een andere keer. Bij twijfel over uw gezondheid behouden wij ons het recht voor u te weigeren.

Vervolgens bent u van harte welkom en volgt u onderstaand protocol alsmede de aanwijzingen van de vrijwilliger.
Ook voor Jeu de Boules is een eigen Corona Protocol gemaakt, waarbij ook een bijlage van het NOC/NSF van toepassing is.

Dit is het Coronaprotocol Verantwoord Jeu de Boules bij Trefpunt Duistervoorde

Dit is de bijlage NOC/NSF Protocol